O tym, że plac Nowy Targ zamieni się w zieloną oazę, informowaliśmy w połowie czerwca bieżącego roku. Zarząd Zieleni Miejskiej posiadał już wtedy komplet uzgodnień i pozwoleń dla projektu, dzięki któremu zazieleni się plac zlokalizowany w centrum Wrocławia. W ramach ogłoszonego przetargu wpłynęły dwie oferty – korzystniejszą złożyło konsorcjum firm ROTOMAT i BUDRIM.

76 drzew, 66 szt. krzewów, 109 szt. paproci, 30 szt. pnączy, ponad 6 tysięcy szt. traw, ponad 14 tysięcy bylin, ponad 6 tysięcy traw, ponad 11 tysięcy roślin cebulowych – w sumie niemal 40 tysięcy roślin zostanie nasadzonych na placu Nowy Targ. Ich liczba została zaktualizowana w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Zgodnie z dokumentacją zadanie zostało podzielone na trzy części:

  • wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na rozebraniu nawierzchni w celu montażu oświetlenia, budowy przyłącza wodociągowego, nawadniania oraz montażu elementów małej architektury, a następnie odtworzenie nawierzchni z wykorzystaniem istniejących płyt betonowych oraz kostki granitowej
  • wykonanie prac ogrodniczych obejmujących montaż ekranów przeciwkorzeniowych pionowych i poziomych oraz nasadzenia,
  • pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat od dnia odbioru prac.

Termin realizacji zamówienia to 8 miesięcy od daty podpisania umowy, więc pl. Nowy Targ zazieleni się prawdopodobnie już wiosną 2024 roku.

 

Wizualizacje: mat. ZZM Wrocław