172 drzewa, ponad 27 tysięcy bylin, blisko 13 tysięcy traw, 23 tysiące roślin cebulowych – w sumie ponad 63 tysiące roślin zostanie nasadzonych na placu Nowy Targ. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada już komplet uzgodnień i pozwoleń dla projektu, dzięki któremu zazieleni się plac zlokalizowany w centrum Wrocławia.

Niezbędna jest częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki i płyt oraz wykonanie nowych warstw technologicznych opartych na systemie zielonego dachu. W ramach tego założenia zostanie on wypełniony substratem  glebowym (specjalne podłoże zamiast ziemi) i dzięki temu nasadzimy ponad 63 tysiące roślin – wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Poza pracami związanymi z nawierzchnią, konieczne są również działania związane z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury.

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, łącznie przebudowane zostanie około 60% placu, a przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Jeżeli uda się go rozstrzygnąć do sierpnia, zadanie zostanie zakończone wiosną 2024 roku. Jego szacowany koszt to około 8 mln złotych.

Wprowadzenie zieleni na plac Nowy Targ to jeden z etapów planowanej inwestycji. W późniejszym czasie, jeżeli uda się wygospodarować odpowiednie środki, na terenie placu wybudowana zostanie fontanna.

 

Wizualizacje: mat. ZZM Wrocław