Pod koniec grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonawcę rozbudowy i modernizacji urzędu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 131. Choć budynek ma dopiero 11 lat, konieczne jest jego powiększenie.

Ze względu na zwiększającą się ilość spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym, zatrudniana jest coraz większa liczba urzędników, którzy nie mieszczą się już w obecnym budynku, a dodatkowo w urzędzie tworzą się ogromne kolejki petentów.

– Musimy nazwać rzeczy po imieniu, doszliśmy do momentu, w którym rozbudowa siedziby staje się dziś nieuniknioną koniecznością, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych, znajdujących się w budynku – mówił starosta Roman Potocki. – Nasz powiat rozwija się w błyskawicznym tempie, z roku na rok przybywa nam coraz więcej mieszkańców, podmiotów gospodarczych i tym samym klientów urzędu. Widać to po statystykach wydawanych decyzji i pozwoleń. Tylko w zakresie liczby rejestrowanych pojazdów na przestrzeni ostatnich 5 lat, mamy blisko 24 %-owy wzrost wydanych decyzji. Podobnie sytuacja wygląda w obszarze dokumentacji architektoniczno-budowlanej, czy geodezyjnej. Musimy pamiętać, że za każdą sprawą stoi klient, który zasługuje na komfortową obsługę i liczy na szybki czas załatwienia sprawy. Wobec ograniczonych warunków lokalowych, coraz trudniej jest nam zapewnić wysokie standardy tej obsługi. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie siedziby – dodał starosta.

W ramach inwestycji, budynek zyska nowe skrzydło, co pozwoli na zwiększenie powierzchni biurowych i sal obsługi klienta. Ponadto, poprawiona zostanie funkcjonalność i estetyka terenu przynależącego do budynku, zostanie on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– W ramach prac zostanie dobudowane nowe skrzydło „C” budynku, w którym znajdą się m.in. sale konferencyjne,  obsługa Zarządu Powiatu Wrocławskiego oraz profesjonalna sala obsługi klientów Wydziału Komunikacji i klientów jednostek, zajmujących się sprawami społecznymi mieszkańców powiatu. Poprzez przeniesienie części wydziałów i komórek do budynku C, zdecydowanie poprawi się  jakość i komfort pracy wydziałów w budynku „A” i „B”, których zadaniem jest bezpośrednia obsługa klienta lub jednostek organizacyjnych, m.in.: Wydziałów: Architektury i Budownictwa, Gospodarki  Nieruchomościami i Geodezji, Ochrony Środowiska oraz Dróg i Transportu i Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – mówiła dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Beata Kopff-Żurawska.

Na ten moment, przedstawicielom Powiatu Wrocławskiego udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3 mln złotych, natomiast inne wnioski o dotacje są aktualnie na etapie opracowywania.

Budynek ma zostać oddany do użytku w 2022 roku.

Ruszyła rozbiórka budynku po byłej fabryce samochodów we Wrocławiu.

Tekst: CWC

Wizualizacje: Powiat Wrocławski