W tym roku wcześniej, bo już 14 lutego, rusza I etap rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych. Biorą w niej udział dwie nowe placówki: SP nr 60 należąca do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 26 przy ul. Cynamonowej oraz SP w Przyjaznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Białostockiej.

Elektroniczna rekrutacja

Po raz trzeci rekrutacja do publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie. Rodzice będą mogli bez wychodzenia z domu złożyć wnioski rekrutacyjne do wybranych placówek. Niezbędne do tego będzie posiadanie aktywnego profilu zaufanego. W innym wypadku dokument będzie trzeba złożyć osobiście w placówce.

Dwa etapy rekrutacji

Rodzice, chcący zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w pierwszym etapie (od 14 do 20 lutego) muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie do swojej szkoły obwodowej.

Oczywiście wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w swoich placówkach obwodowych. Natomiast jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do innych placówek, to muszą wziąć udział w drugim etapie elektronicznej rekrutacji, który potrwa od 8 do 11 marca. Pod warunkiem, że w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca – zaznacza Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM Wrocławia. – W żadnych z etapów nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych przez kandydata punktów – dodaje.

Zmiana obwodów szkolnych od września 2024 r. 

W bieżącym roku – w związku z uruchomieniem nowej SP nr 60 przy ul. Cynamonowej – powstał nowy obwód, a trzy zostały skorygowane. W tym ostatnim przypadku chodzi o korekty rejonizacji trzech pobliskich szkół podstawowych: SP nr 50 przy ul. Czeskiej 38, SP nr 20 przy ul. Kamieńskiego 24 oraz SP nr 21 przy ul. Osobowickiej 127. Fragmenty ich obecnych rejonów włączane zostają do nowej SP nr 60 przy ul. Cynamonowej.

Jeżeli rodzic nie wie, która placówka obwodowa jest jego dziecka, to taką informację znajdzie w wyszukiwarce na stronie: https://geoportal.wroclaw.pl/poi/rejony

Szkoła przy ul. Cynamonowej z klasami I-VIII

W SP przy ul. Cynamonowej planowane jest otwarcie wszystkich ośmiu klas. Przy czym część uczniów tej szkoły będzie pochodziła z pobliskich szkół, gdzie utworzono wcześniej klasy „dedykowane” do nowej placówki.

Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych w ZSP nr 26 przy ul. Cynamonowej będzie prowadzona przez SP nr 50 przy ul. Czeskiej. Z kolei rodzice uczniów obecnych klas I-VII, którzy będą chcieli zapisać dzieci do nowej placówki przy ul. Cynamonowej, będą mogli złożyć wnioski o ich przeniesienie. Takie dokumenty do 8 marca przyjmują szkoły obwodowe uczniów. Komplet informacji na ten temat rodzice otrzymali od dyrektorów szkół. W najbliższych dniach odbędą się również spotkania informacyjne dla rodziców – podkreśla Marcin Miedziński.

Ostateczna decyzja o przeniesieniu dzieci należy do rodziców.

Nowa placówka przy ul. Białostockiej w elektronicznej rekrutacji

2 września 2024 r. otwarta zostanie także nowa szkoła podstawowa przy ul. Białostockiej (SP w Przyjaznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym), która również bierze udział w miejskiej rekrutacji.

Placówka docelowo dla ok. 1000 uczniów i przedszkolaków rozpocznie swoją działalność z początkiem września 2024 r. Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie funkcjonować na tych samych zasadach, co inne placówki gminne. Z własnych środków (w ścisłej współpracy z miastem) buduje ją inwestor prywatny, a działalność będzie finansowana z dotacji miejskich.

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Przyjaznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Białostockiej odbędzie się też elektronicznie poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl. W pierwszym kroku należy wybrać swoją szkołę obwodową (Szkoła Podstawowa nr 26 w ZSP nr 12, Szkoła Podstawowa nr 22 w ZSP nr 20, Szkoła Podstawowa nr 75 w ZS nr 21 lub Szkoła Podstawowa nr 95) i wybrać klasę I z oznaczeniem „Białostocka”.

Jeżeli natomiast rodzice chcieliby przenieść swoje dzieci z obecnych klas I-V Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 22, Szkoły Podstawowej nr 95 oraz Szkoły Podstawowej nr 75 do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Białostockiej, to wystarczy złożyć wniosek o przeniesienie swojego dziecka do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Białostockiej. Wnioski dostępne są w SP nr 95, SP nr 22 (ZSP nr 20), SP nr 26 (ZSP nr 12) oraz SP nr 75 (ZS nr 21) – podkreśla Marcin Miedziński.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane przez sekretariaty wyżej wymienionych czterech szkół, w terminie do 8 marca. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Odbyły się już dwa spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami Departamentu Edukacji, Radą Osiedla oraz rodzicami zainteresowanymi zapisaniem dzieci do dwóch nowych placówek.

I etap elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych potrwa od 14 do 20 lutego. Drugi etap od 8 do 11 marca. W nim o przyjęciu do placówki decydować będą punkty rekrutacyjne.

Więcej punktów z Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX

Aktywując Status MAX w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych (pozaobwodowych). Miasto chce w ten sposób premiować rodziców, którzy płacą podatki we Wrocławiu i są zameldowani na stałe w naszym mieście.

Dziecko rodzica, który posiada aktywny Status Nasz Wrocław MAX, uzyska dodatkowo 90 pkt. do szkół podstawowych (pozaobwodowych).

Jak uzyskać status Nasz Wrocław MAX?

Po pierwsze – trzeba zarejestrować się w programie Nasz Wrocław (podając imię, nazwisko, PESEL czy adres e-mail) i uzyskać aktywny Status Podatnika – czyli potwierdzić fakt rozliczenia podatku za ubiegły rok we Wrocławiu.

Można to wykonać poprzez:

 • elektroniczną aktywację statusu,
 • zdalną aktywację statusu poprzez czat wideo,
 • stacjonarną aktywację statusu.

By uzyskać status MAX, należy dodatkowo potwierdzić meldunek stały we Wrocławiu. Można to zrobić okazując informację o zameldowaniu z aplikacji mObywatel lub pobraną ze strony gov.pl albo zaświadczenie uzyskane w Centrum Obsługi Mieszkańca:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP (z dopiskiem „Nasz Wrocław MAX” w temacie),
 • w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kotlarskiej 41,
 • poprzez czat wideo.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych we Wrocławiu – klasy I

Szkoły podstawowe – (I etap) etap obwodowy:

 1. Składanie zgłoszeń z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 14.02.2024 r. od godz. 12:00.
 2. Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 20.02.2024 r. do godz. 15:00.
 3. Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 28.02.2024 r.
 4. Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 28.02.2024 r.
 5. Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca w systemie – 29.02.2024 r.
 6. Sprawdzenie list przyjętych – 1.03.2024 r. od godz. 15:00.

schemat rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca (II etap) – szkoły podstawowe – etap nieobwodowy oraz rekrutacja do oddziałów integracyjnych:

 1. Składanie wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 08.03.2024 r. od godz. 12:00.
 2. Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 11.03.2024 r. do godz. 15:00.
 3. Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 18.03.2024 r.
 4. Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 18.03.2024 r.
 5. Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 19.03.2024 r.
 6. Sprawdzenie list przyjętych – 20.03.2024 r. od godz. 12:00.

schemat rekrutacji uzupelniajacy

 

Foto: mat. prasowe