Kładka przez rzekę Ślęzę oraz dojścia do tej kładki to wspólny pomysł Rad Osiedli Muchobór Mały i Muchobór Wielki. Poza kładką powstaną również trasy pieszo-rowerowe: w ciągu ul. Trawowej, a także w ciągu ul. Francuskiej. Inwestycja znacznie ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się pomiędzy osiedlami.

Wykonawca wybudował już oba przyczółki oraz mur oporowy. W chwili obecnej trwają prace przy deskowaniu ustroju nośnego, wykonywaniu izolacji na podporach, rozdeskowaniu muru oporowego. Do końca roku, jeśli pogoda pozwoli, wykonawca planuje m.in. montaż łożysk, montaż konstrukcji stalowej wraz z deskowaniem, zbrojenie, montaż desek gzymsowych, betonowanie ustroju nośnego, podwieszenie kolektora mostowego oraz kanałów technologicznych – wyliczają Wrocławskie Inwestycje.

Planowane zakończenie prac to wakacje 2023 roku. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu, a koszt jej realizacji to blisko 3,8 mln zł.

Muchobór Mały i Muchobór Wielki połączy kładka oraz ciągi pieszo-rowerowe.

 

Foto: Facebook/Inwestycje we Wrocławiu