Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. W ramach programu Wrocław otrzyma ponad 112 mln złotych bezzwrotnego dofinansowania na realizację trzech inwestycji.