Remont budynku przy ul. św. Katarzyny 16, mieszczącego się pomiędzy kościołem dominikanów a Starym Klasztorem, miał zostać przeprowadzony już kilka lat temu. Plany inwestora mówiły o tym, że dawna siedziba banku zamieni się w siedmiokondygnacyjny biurowiec. Prace jednak nie ruszyły, a niszczejący obiekt stwarza zagrożenie dla przechodniów. 

W 2018 roku inwestor, czyli spółka SK 16 z Poznania zapewniała, że remont budynku niebawem się rozpocznie, a w 2020 roku biurowiec „Centric” zostanie oddany do użytku. Jednak poza rozbiórką dachu, nic więcej na terenie obiektu się nie wydarzyło. Pogłębiły się istniejące już zniszczenia, a na najwyższej kondygnacji wyrosły drzewa. Inwestorem zastępczym jest spółka Prime Project z Wrocławia i to jej przedstawiciele poinformowali, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, inwestycja została zawieszona.

Interwencję w sprawie dawnej siedziby Banku Śląskiego podjęło Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Członkowie stowarzyszenia poprosili Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli.

Okazuje się, że już teraz trwają dwa postępowania egzekucyjne wobec właściciela, w celu realizacji obowiązków nałożonych poprzednimi decyzjami PINB. Co więcej, Inspektor planuje wykorzystać mechanizm tzw. wykonawstwa zastępczego – zabezpieczając obiekt i obciążając kosztami właściciela. Podobny mechanizm od lat postulujemy w sprawie niszczejących dolnośląskich zabytkowych rezydencji. Właściciel maksymalnie utrudnia działania Inspektora i uporczywie odmawia zabezpieczenia obiektu. Mamy jednak nadzieję, że interwencje okażą się skuteczne i grzywny zmuszą właściciela do działania – pisze Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia.

O dalszych losach budynku będziemy informować, kiedy zapadną oficjalne decyzje w jego sprawie.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu / Wizualizacje: LEBU