W styczniu bieżącego roku zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe części esplanady, zlokalizowanej od wewnętrznej strony Manhattanu. Aktualnie trwa przetarg na remont i przebudowę promenady.

Rozbiórka części esplanady łączącej Sedesowce od strony ulicy Nauczycielskiej, która rozpoczęła się 18 stycznia 2021 roku, była związana ze złym stanem technicznym obiektu grożącego zawaleniem.

Po zakończeniu rozbiórki, na wspomnianym terenie nie prowadzono do tej powt żadnych dalszych prac. Niebawem sytuacja może ulec zmianie, ponieważ w poniedziałek 24 maja, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na wykonanie remontu i przebudowy esplanady handlowo-usługowej przy Placu Grunwaldzkim 12-20 we Wrocławiu.

Remont ma zostać przeprowadzony w oparciu o dokumentację projektową opracowaną dla tej inwestycji przez Pracownię Projektową APS sp. z o.o., natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu, właściciel obiektu, będzie odpowiedzialny za organizację, nadzór i przeprowadzenie procesu budowlanego związanego z remontem esplanady oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad inwestycją.

Jak można przeczytać w opisie przetargu:

„Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie:
– Branży budowlanej obejmującej m.in.:
wymianę elementów konstrukcyjnych esplanady: stropy, podciągi, balustrada oraz schody, pochylnie, remont i wzmocnienie istniejących słupów żelbetowych, wykonanie nawierzchni esplanady z płyt betonowych, wykonanie i utrzymanie pomostów tymczasowych umożliwiających dojście do lokali usługowych w poziomie esplanady, inne: wymiana stalowych pochwytów balustrad, remont okładzin ceramicznych ścian przyziemia, wymiana rur osłonowych instalacji deszczowej i wentylacyjnej,
– Branży sanitarnej w zakresie remontu instalacji kanalizacji deszczowej.
– Branży elektrycznej w zakresie wykonania oświetleniowej oświetlenia przyziemia.”

Termin składania ofert lub wniosków upływa 10 czerwca 2021 r. o godz. 9:00. Firma, która zwycięży przetarg, będzie zobowiązana do realizacji inwestycji terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu