Gmina Wrocław i Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST podjęły decyzję o zawarciu porozumienia w zakresie współfinansowania i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w ramach remontu i przebudowy esplanady na wrocławskim Manhattanie.

W styczniu 2021 roku przeprowadzono prace rozbiórkowe esplanady. Ich powodem był zły stan techniczny obiektu, który groził zawaleniem. Rozbiórka dotyczyła części promenady łączącej Sedesowce od strony ulicy Nauczycielskiej. Teraz natomiast nadszedł czas na przebudowę esplanady.

W ramach przetargu ogłoszonego 24 maja przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wyłoniona została najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum firm: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz i DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. Cena ofertowa to 8 593 932,94 zł brutto.

Jak informuje Prezydent Wrocławia, esplanada zostanie odbudowana w identycznym kształcie, za wyjątkiem schodów, które zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca ma 10 miesięcy na zrealizowanie inwestycji.

Zobacz jak aktualnie wyglądają podziemia wrocławskiego Manhattanu.

 

Foto: Zbiory Fotopolska/Neo