Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w poniedziałek (22 maja) na ul. Jana Długosza rozpocznie się przebudowa układu drogowego. Prace są związane z inwestycją „Długosza 66”, w ramach której powstaną dwa budynki usługowo-handlowe. W związku z przebudową wprowadzony zostanie objazd dla kierowców.

Inwestycja obejmie:

  • przebudowę fragmentu ulicy z budową odwodnienia,
  • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem,
  • budowę sieci kablowej niskiego napięcia oraz miejskich kanałów technologicznych.

Prace będą prowadzone etapami. W poniedziałek (22 maja) rozpocznie się etap I. Wymaga on zamknięcia fragmentu ul. Jana Długosza na wysokości nrów 62, 64 i 68 (ok. 115 m). W tym czasie nie będą możliwe ruch kołowy i parkowanie na tym odcinku po obu stronach ulicy. Zakaz zatrzymywania się obowiązuje od piątku (19 maja). Ruch pieszy w czasie robót zostanie skierowany na chodnik po drugiej stronie ulicy (numery nieparzyste) – wyjaśnia ZDiUM.

Na ulicach: Marcina Kromera, Boya-Żeleńskiego, Jana Długosza i Macieja Miechowity zostaną ustawione znaki informujące o objazdach. ZDiUM zapewnia również, że dojazd do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami będzie zapewniony.

Etap I zaplanowanych prac zakończy się w pierwszej połowie sierpnia.

Foto: mat. ZDiUM