21 czerwca 2011 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 został przyznany miastom: Wrocław w Polsce i San Sebastian w Hiszpanii.

W lipcu 2012 roku powstała oficjalna instytucja odpowiedzialna za przygotowanie Wrocławia do obchodów ESK 2016, która jest połączeniem Centrum Sztuki Impart oraz biura Wrocław 2016. Weekend Otwarcia, rozpoczął się w piątek, 15 stycznia.

Kilka ciekawych wydarzeń w ramach ESK 2016, wybranych przez nas:

 

 

„7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”

Od 3 lutego 2016 do 14 maja 2016
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza we Wrocławiu

Podróż po Dolnym Śląsku śladami jego najcenniejszych artefaktów. Na scenograficznej wystawie zostaną zaprezentowane m.in. mapa Śląska Marcina Helwiga, Księga Henrykowska i najstarsze przyrodniczo-medyczne czasopismo na świecie Miscellanea Curiosa Medico-Physica.

 

  „Usiądź po Polsku”

Projekt całoroczny
Miejsce: Barbara, ul. Świdnicka 8C
Wystawa czynna codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

KTO WIE: ile polskich krzeseł i siedzisk ma status ikon? jakie polskie krzesła zyskały międzynarodowe uznanie?
Wystawa „Usiądź po Polsku” jest projektem edukacyjnym i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu najlepszych przykładów polskiego wzornictwa przemysłowego. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane przez polskich projektantów i wdrożone do produkcji przez polskie firmy w latach 1941 – 2014.

 

  „ARCHi_movie”

Od stycznia do listopada 2016
Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

Realizacja filmów promujących architekturę i kulturę ładu przestrzennego Wrocławia, wyłonionych w drodze konkursu.