Pod koniec 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Miejskiej Wrocławia, której głównym celem jest przekazywanie tradycji i historii związane ze strukturą, mundurami oraz wyposażeniem funkcjonariuszy kolejnym pokoleniom. Na miejscu można podziwiać m. in. osobiste pamiątki funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę we Wrocławiu.

Straż Miejska Wrocławia została powołana do życia w 1991 roku, decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta, Bogdana Zdrojewskiego. Jej funkcjonariusze są zatem związani z codziennym życiem mieszkańców już ponad 30 lat.

Poszanowanie własnej tradycji i historii jest naszym obowiązkiem wobec tych, którzy byli przed nami, jak i tych, którzy będą po nas. Dlatego też po 31 latach funkcjonowania naszej formacji koniecznym było utworzenie miejsca, w którym historia ta zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. Mając na uwadze powyższe, w końcu w dniu 28 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji z udziałem Pana Prezydenta Wrocławia, Komendantów Straży Miejskiej oraz innych znamienitych gości, którym serdecznie dziękujemy za przybycie. Możemy śmiało powiedzieć, że Sala ta jest bijącym sercem naszej formacji – podsumowała otwarcie Sali Tradycja wrocławska Straż Miejska.

Jak podkreśla SM, miejsce to powstało głównie dzięki zaangażowaniu jednego z funkcjonariuszy – p. Pawła Grąbczewskiego, który przez trzydzieści lat swojej strażniczej służby zbierał i przechowywał różne eksponaty oraz zdjęcia. Warto podkreślić, że wszystko zostało przez niego przygotowane z niezwykłą starannością i dokładnością.

Sala Tradycji ma stanowić punkt, w którym mieszkańcy będą mogli spotkać się ze strażnikami, a także porozmawiać o ich historii.

 

Foto: mat. Straż Miejska Wrocławia/Krzysztof Porawski