Na początku lipca, na jednej ze ścian klasztoru Sióstr Marianek przy ul. Kardynała Bolesława Kominka, kibice Śląska Wrocław stworzyli mural z Janem Pawłem II i herbem wrocławskiej drużyny. Jak się okazuje, malowidło powstało bez wymaganych pozwoleń.

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia złożyło do Urzędu Miasta wniosek z prośbą o udostępnienie informacji związanych z udzieleniem zgód na powstanie muralu. Odpowiedź na pismo, przesłana przez Departament Strategii i Rozwoju Miasta jest jednoznaczna – pozwoleń nie udzielono.

„Informuję, że do tut. Wydziału i Architektury Zabytków nie wystąpiono z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich ani decyzji – pozwolenia konserwatorskiego w sprawie realizacji muralu poświeconego Janowi Pawłowi II na ul. B. Kominka we Wrocławiu, nie wpłynął również wniosek o opinię plastyczną dla ww. muralu. W związku z powyższym, zarówno Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu nie wydał zaleceń, jak i decyzji – pozwolenia konserwatorskiego w tej sprawie, a Koordynator d.s. Wystroju Plastycznego Miasta – nie wydał opinii plastycznej” – można przeczytać w odpowiedzi na pismo TUMW przesłanej przez Urząd Miasta.

Odpowiednie organy podejmą decyzję o dalszych losach muralu, jeszcze nie wiadomo, czy malowidło zostanie zaakceptowane, czy konieczne będzie jego usunięcie lub zmiana.

Powstał mural z Janem Pawłem II. Namalowali go kibice Śląska Wrocław.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu