Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego w Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2020 roku, Wrocław Główny był stacją z największą wymianą pasażerską. Kolejne miejsca pod względem rocznej wymiany pasażerskiej to Poznań Główny oraz Warszawa Wschodnia.

Wymiana pasażerska to parametr określający liczbę osób wsiadających i wysiadających na danej stacji. W 2020 roku wymiana pasażerska na wszystkich stacjach w Polsce wyniosła ponad 417 mln. Wartość ta spadła w stosunku do 2019 r. o 37,6%, co jest tożsame z danymi dotyczącymi spadku liczby pasażerów rok do roku.

Największą wymianę pasażerską odnotowano na stacji Wrocław Główny, na której obsługiwano średnio 1,4 tysiąca pasażerów na godzinę, a w całym 2020 r. obsłużono 12,4 mln pasażerów, co stanowiło 3% ogólnej wymiany pasażerskiej w kraju. W porównaniu z 2019 r. oznacza to spadek wymiany na tej stacji o 41%. Średnia liczba zatrzymań pociągów wyniosła 15,2 w ciągu godziny, co przekłada się na wymianę w wysokości 93 osób na każde zatrzymanie danego pociągu.

Udział stacji zlokalizowanych w 18 ośrodkach wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił 42,7% wymiany pasażerskiej ogółem. Pomimo spadku znaczenia udziału głównych miast w całości wymiany pasażerskiej funkcjonowanie kolei w najważniejszych ośrodkach województw odpowiada w bardzo dużym stopniu za funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce.

– Pandemia COVID-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów – dodaje Ignacy Góra.

Jak podkreślają autorzy sprawozdania, trudno traktować dane z 2020 r. jako wyznacznik trendu, są one bardziej wskazaniem, gdzie znaczenie podróży dalekobieżnych, pracy i nauki zdalnej szczególnie wpłynęło na sytuację pod względem zainteresowania koleją oraz gdzie oferta przewozowa została w większym lub mniejszym stopniu ograniczona.

 

Źródło: UTK/Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2020 roku / Foto: Miejsca we Wrocławiu