„Informujemy, że przekazane opracowanie nie jest ekspertyzą, której wykonanie nakazaliśmy decyzją nr 183/2023 z 26.01.2023 (…) i nie uzasadnia zalecenia opróżnienia budynku” – można przeczytać w piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządcy Trzonolinowca. Inspektor podkreśla konieczność przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku oraz wykonanie nowej ekspertyzy.

Przypominamy, że w ostatnich dniach każdy z mieszkańców Trzonolinowca otrzymał pismo wraz z ekspertyzą, zawierające zalecenia dotyczące jak najszybszej ewakuacji lokatorów oraz zabezpieczenia terenu, a także opracowania projektu naprawy lub rozbiórki budynku. Właściciel obiektu – firma Zarządca sp. z o. o podkreślała w swojej korespondencji powagę sytuacji i apelowała do mieszkańców o stosowne podjęcie decyzji.

Sprawą zajął się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, którego działania ujawniły sporo nieprawidłowości. Opracowanie, które zarządca modernistycznego budynku nazwał ekspertyzą, m.in. nie zawiera żadnych obliczeń i danych liczbowych ani sprawdzenia rzeczywistego stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych, a także zostało przedłożone w postaci kopii, a nie odpisu. Jak podsumowuje PINB, wartość merytoryczna dokumentu sprowadza się do zauważenia zaawansowanej korozji lin.

Zarządca budynku działający dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 72 we Wrocławiu musi teraz należycie przeprowadzić kontrolę polegającą na ocenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz wykonać ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

O kolejnych decyzjach związanych z Trzonolinowcem będziemy informować na bieżąco.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu