Ze względu na zły stan techniczny mostu Piaskowego, w lutym bieżącego roku wprowadzono ograniczenie tonażowe na przeprawie. Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, jednak na gruntowny remont trzeba będzie jeszcze poczekać. Konieczne było natomiast przeprowadzenie pilnego remontu nawierzchni, który rozpoczął się pod koniec czerwca.

Pierwsze wzmianki o moście Piaskowym pochodzą z XII wieku, czyli z okresu średniowiecza. Wtedy była to drewniana przeprawa, która niestety uległa zniszczeniu w XV wieku. Jednoprzęsłowa nitowana żelazna konstrukcja mostu według projektu Ernsta Ubera powstała natomiast w 1861 r., zatem w tym roku most Piaskowy kończy już 162 lata. Obecnie przeprawa jest już mocno wyeksploatowana i przeznaczona do remontu kapitalnego, co jest spowodowane m. in. ruchem tramwajowym w ciągu ostatnich 30 lat.

Remont rozpoczął się 24 czerwca, a zakończył w piątek (28 lipca). W związku z prowadzonymi pracami zawieszony został ruch samochodowy i tramwajowy. Ruch rowerowy odbywał się w obu kierunkach na niezajętej części jezdni, natomiast ruch pieszy odbywał się bez żadnych zmian.

Prace trwały kilka tygodni i miały na celu utrzymaniu przejezdności torowiska tramwajowego. Nie można było z nimi czekać do planowanego remontu konstrukcji. Dlatego we współpracy z MPK Wrocław w sobotę 24 czerwca rozpoczęto roboty. W pierwszej kolejności rozebrano kostkę i torowisko na połowie jezdni (w kierunku pl. Bema) – wyjaśnia ZDiUM.

W sobotę (29 lipca) w godzinach porannych tramwaje linii nr 8, 9, 11, 17 i 23 wróciły na swoje stałe trasy przejazdu.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław