Kościół św. Marcina jest jednym z najstarszych kościołów we Wrocławiu. Mimo lat uczestniczy w bardzo nowoczesnym projekcie Zielony Wrocław, dzięki któremu teren wokół świątyni został odnowiony i zyskał nowy blask.

Renowacja obszaru wokół kościoła na Ostrowie Tumskim trwała nieco dłużej niż planowano, ponieważ pojawiła się konieczność wykonania badań archeologicznych. Przebudowa terenu objęła m.in.: wykonanie studni chłonnej, która magazynuje i przetrzymuje nadmiar wody zebranego terenu. Dzięki temu nie dochodzi do zawilgocenia cennych murów świątyni.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej zyskał nieco więcej przestrzeni chłonącej wodę poprzez rozsunięcie płyt tworzących nawierzchnię wokół kościoła. Poprawiło to nie tylko aspekty praktyczne, ale także wizualne obszaru, który wygląda po prostu ciekawie.

Prace wokół kościoła wymagały również interwencji archeologów. W trakcie prac, po zdjęciu nawierzchni na murze Zamku Książąt Piastowskich, odkryto resztki historycznych budowli, więc projekt znacznie się wydłużył” – informuje Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Gotycki kościół Św. Marcina, pierwotnie kaplica grobowa pw. Najświętszej Panny Maryi, jest drugim najstarszym kościołem we Wrocławiu. Kaplica została zniszczona w 1945 r. i odbudowana w latach 1958-1968.

W 2010 roku rozpoczęła się renowacja budynku, która odbywała się w pięciu etapach, a zakończyła się dopiero po ośmiu latach prac. Odnowienie terenu wokół świątyni dopełniło dzieła. Obecnie teren wokół kościoła można określić jako jedno z najbardziej zielonych miejsc na Ostrowie Tumskim.

Tekst/foto: Grzegorz Szein