Na drzwiach wejściowych do modernistycznego budynku przy ul. Kościuszki 72 zawisła kartka z informacją o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zaplanowanym na 31 lipca. Jak się okazuje, będzie ono dotyczyć przeprowadzonej ekspertyzy technicznej, z której wynika, że mieszkańcy Trzonolinowca będą musieli w najbliższym czasie opuścić swoje mieszkania. Sprawę analizuje obecnie Powiatowy Nadzór Budowlany.

Każdy z mieszkańców Trzonolinowca otrzymał również osobne pismo wraz z ekspertyzą. Dokument zawiera zalecenia dotyczące jak najszybszej ewakuacji lokatorów oraz zabezpieczenia terenu, a także opracowania projektu naprawy lub rozbiórki budynku. Właściciel obiektu – firma Zarządca sp. z o. o podkreśla również powagę sytuacji i apeluje do mieszkańców o stosowne podjęcie decyzji.

Część mieszkań znajdujących się w budynku należy do zasobu miejskiego, dlatego oświadczenie w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia:

„Z  niepokojem przyjęliśmy informację o wynikach ekspertyzy  stanu technicznego budynku. Teraz dokument będzie analizowany przez Powiatowy Nadzór Budowlany, bo to do PINB-u należy podjęcie decyzji w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Trzonolinowiec należy do wspólnoty mieszkaniowej, znajdują się tam 44 mieszkania i tylko niewielka część z nich jest w miejskim zasobie. Mimo wszystko, jeśli nadzór budowlany nakaże opuszczenie budynku, Miasto tymczasowo zapewni lokal wszystkim jego mieszkańcom.

Jednocześnie nie wyobrażamy sobie, aby Trzonolinowiec, symbol powojennego Wrocławia, miał zostać wyburzony. To jeden z niewielu tego typu obiektów w Europie, stąd decyzją prezydenta Wrocławia budynek został  umieszczony w Gminnej Ewidencji Zabytków, czyli „niższej” formie ochrony zabytków. Aby jednak w pełni chronić budynek, konieczny jest wpis do dolnośląskiego rejestru zabytków. I właśnie wszczęcie takiej procedury  rekomendowała w piśmie do mieszkańców na początku roku Miejska Konserwator Zabytków. Miasto chce zresztą pomóc w merytorycznym przygotowaniu wniosku, tym bardziej że biuro konserwatora ma już gotową tzw. Białą Kartę dla Trzonolinowca, czyli niezbędny dokument, by budynek uzyskał maksymalną ochronę konserwatorską.

Jesteśmy przekonani, że przy zaangażowaniu wszystkich stron, uda się zachować ten niezwykły symbol modernizmu w naszym mieście.”

Niezbędne szczegóły związane z dalszym funkcjonowaniem budynku zostaną ustalone na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w poniedziałek (31 lipca) o godzinie 15:00.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu