Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję pozytywną w sprawie wpisania budynku Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej do rejestru zabytków. Oznacza to, że budynek został objęty ochroną konserwatorską, a jego właściciel powinien utrzymywać go w jak najlepszym stanie.

13 marca 2022 roku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została złożona petycja w sprawie  objęcia ochroną konserwatorską i wpisanie do rejestru zabytków budynku ZETO, zlokalizowanego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13.

15 marca 2022 roku opublikowana została odpowiedź na petycję, w której poinformowano, że:

„W dniu 21.10.2021 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w granicach murów obwodowych, z aneksem w narożniku południowo-zachodnim, zjazdem do garażu z murem oporowym, murami oporowymi w elewacji zachodniej oraz zadaszeniem strefy wejściowej, położony przy ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13 we Wrocławiu, na działkach ewidencyjnych nr 10 i 8/40 AM-37, obręb Stare Miasto. Po zakończeniu  postępowania dowodowego organ w dniu 7.03.2022 r. wydał decyzję o wpisie przedmiotowego zabytku do rejestru. Decyzja jest nieprawomocna. Od przedmiotowej decyzji strona w ustawowym terminie może wnieść odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”

ZETO (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej) to jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce. Od jego powstania nastąpiło wyraźne przyspieszenie w rozwoju zastosowań informatyki w przemyśle i gospodarce, rozpoczęła się historia komercyjnej polskiej informatyki.

W oparciu o uchwałę Rady Ministrów nr 18/64 w sprawie rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej z dnia 22 stycznia 1964 utworzono jednostkę budżetową – Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Warszawie. Następnie przystąpiono do tworzenia w największych miastach kraju Zakładów Obliczeniowych będących oddziałami Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO), a w dalszej kolejności do tworzenia zakładów obliczeniowych będących z kolei filiami oddziałów.

Pierwszy Zakład Obliczeniowy ZETO powstał 1 grudnia 1964 roku we Wrocławiu, a w 1965 i 1966 w kolejnych miastach. Budynek ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich wybudowano pod koniec lat 60. według projektu Anny i Jerzego Tarnawskich.  Był to pierwszy wrocławski „open space”, gdzie przechodnie przez przeszklone ściany mogli oglądać pracę komputerów obliczeniowych. W środku budynku znajduje się patio, na terenie którego do lat 70. czynny był bar.

 

Foto: Zbiory Fotopolska