Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję pozytywną w sprawie wpisania budynku Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej do rejestru zabytków. Oznacza to, że budynek został objęty ochroną konserwatorską, a jego właściciel powinien utrzymywać go w jak najlepszym stanie.