Prace na zabytkowej przeprawie rozpoczną się w sobotę (15 lipca) i potrwają około miesiąca. Inwestycja będzie realizowana etapami, a na czas remontu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Poza wymianą nawierzchni bitumicznej most zyska również nową izolację pomostu. Koszt prac oszacowano na ponad 480 tysięcy złotych.

Most Marszowicki, położony w ciągu ul. Głównej, został wybudowany w 1900 roku. Znajduje się w zachodniej części Wrocławia i stanowi przeprawę nad rzeką Bystrzycą. Powyżej mostu, na rzece, znajduje się Stopień Wodny Marszowice z małą Elektrownią Wodną Marszowice. Kompleks obydwu budowli jest wpisany do rejestru zabytków.

Zaplanowany przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta remont przyczyni się do utrzymania zabytkowego obiektu w odpowiedniej kondycji, a także poprawi komfort jazdy okolicznych mieszkańców.

Inwestycja obejmie:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni na obiekcie wraz z izolacją przeciwwodną płyty pomostowej,
  • wykonanie nowej izolacji płyty pomostu,
  • wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,
  • ułożenie siatek geokompozytowych, wzmacniających nawierzchnię na obiekcie,
  • wykonaniu bitumicznej warstwy ścieralnej na obiekcie.

Prace rozpoczną się 15 lipca br. i potrwają około miesiąca. Roboty będą wykonywane etapowo, najpierw na jednej, następnie drugiej połowie mostu, tak aby zachować przejezdność. Organizacja ruchu zastępczego, polegająca na połówkowym zamknięciu jezdni i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną, zostanie wdrożona w nocy z 14 na 15 lipca br. – informuje ZDiUM.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław, a jego koszt to 480 450,30 złotych.

Foto: mat. ZDiUM