Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez wrocławskiego przewoźnika, Zarząd MPK Wrocław podpisał porozumienie z dwoma reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w MPK Wrocław. Efektem tej współpracy będzie wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o 800 zł na osobę. Wyższe pensje będą wypłacane od 1 kwietnia 2024 roku.

Pragniemy podkreślić, że są to największe podwyżki w historii spółki, a samo wypracowanie porozumienia zajęło nam tylko 12 dni – informuje MPK Wrocław.

Poza zwiększeniem wynagrodzeń, pracownicy MPK otrzymają dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 1500 złotych.

Rozmowy pomiędzy Zarządem spółki a związkami zawodowymi trwały od listopada 2023 roku. Jak można przeczytać w dalszej części komunikatu, pozwoliły one na wypracowanie kompromisu godzącego interesy pracownicze z możliwościami finansowymi spółki.

Strony porozumienia zadeklarowały dalszą współpracę i stały dialog, a także powrót do rozmów o kolejnych regulacjach wynagrodzeń w lipcu bieżącego roku.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu