Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapowiada kolejną inwestycję dedykowaną pieszym i rowerzystom – tym razem na wrocławskich Sołtysowicach. Chodnik przy al. Poprzecznej, między ul. Sołtysowicką a przejazdem kolejowym jest w bardzo złym stanie, a podczas deszczowych dni przejście nim jest niemal niemożliwe. Już niebawem ta sytuacja się zmieni, a wszystko za sprawą planowanego remontu.

Inwestycja obejmie odcinek chodnika od przejazdu kolejowego do numeru 47. Projekt przewiduje nie tylko budowę ciągu pieszo-rowerowego, ale także montaż licznych elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a mianowicie:

  • nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym i oświetleniem w rejonie al. Kanonierskiej,
  • przebudowę zjazdów,
  • słupki uniemożliwiające wjazd i parkowanie,
  • oznakowanie wlotów rowerowych na skrzyżowaniach lustra na każdym zjeździe, gdzie nie jest spełniony warunek trójkąta widoczności.

Nowy ciąg będzie miał szerokość 3,5 m (z odcinkowym zwężeniem do 2 m) oraz nawierzchnię bitumiczną (z wyjątkiem strefy ochronnej drzew, gdzie ułożymy mieszankę przepuszczającą wodę). Wzdłuż niego powstaną trawniki – wyjaśnia ZDiUM.

Prace potrwają 7 miesięcy od momentu podpisania umowy. Wykonawca zostanie wybrany jeszcze w tym tygodniu.

Orientacyjny koszt inwestycji to około milion złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM