MPK Wrocław ogłosiło przetarg na kompleksową przebudowę węzła tramwajowego na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Kołłątaja i Peronowej, realizowaną w formule projektuj i buduj. Realizacja całej inwestycji ma potrwać dziewięć miesięcy.

Przedmiotem przetargu jest przebudowa węzła tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kołłątaja i Peronowej w formule projektuj i buduj. Jak informuje MPK Wrocław, inwestycja ma na celu przywrócenie stanu technicznego do pierwotnego z dostosowaniem do wymagań aktualnych warunków technicznych, przepisów itp. Realizacja zadania ma skutkować zmniejszeniem liczby wykolejeń oraz w miarę możliwości likwidacją kolizji skrajni taboru na relacji lewoskrętu z ulicy Piłsudskiego w kierunku ulicy Kołłątaja.

 

Zakres prac będzie obejmował wymianę szyn, rozjazdów, krzyżownic, zwrotnic, konstrukcji wraz z podbudową, zabudowy nawierzchni torowej. W sumie przewidziano wymianę około 135 mtp. Zaplanowano też wymianę przewodu jezdnego.

Termin składania ofert mija 24 kwietnia. O wyborze decydują cena oferty (60%), skrócony termin realizacji zamówienia (20%), okres gwarancji (10%), doświadczenie kierownika budowy (10%).

Możliwe rozpoczęcie robót budowlanych przypada na 2 listopada 2020 roku, a zakończenie planowane jest na listopad 2021 r. Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia całego skrzyżowania w jednym etapie budowy. Prace będą prowadzone w kilku etapach z zachowaniem częściowej przejezdności skrzyżowania w każdym z nich.

Tekst: Grzegorz Szein

Zdjęcia/grafika: google maps/MPK Wrocław