Pięknie udekorowana brama z okazji Dni Cesarskich w 1896 roku.

Dni Cesarskie

 

Tak wyglądał pochód na ulicy Świdnickiej w 1906 roku.

 

Ulica Świdnicka w 1888 roku – dokładnie w tym miejscu zbudowano kilka lat później Hotel Monopol.

Foto: Fotopolska