W 1896 roku do Wrocławia przybył cesarz Niemiec Wilhelma II oraz car Rosji Mikołaj II. W trakcie wizyty władców, która odbyła się na początku września, miało miejsce odsłonięcie nieistniejącego już pomnika cesarza Wilhelma I. Monument znajdował się przy dzisiejszej ul. Świdnickiej, w miejscu dawnej III Bramy Świdnickiej. 

Okres pobytu władców Niemiec i Rosji we Wrocławiu określony został jako Dni Cesarskie. Z okazji tego wydarzenia, miasto zostało bogato udekorowane, a dodatkowo odbyła się uroczysta parada.

Tak wyglądały w 1896 roku poszczególne miejsca na terenie Wrocławia:

– Udekorowany plac przed Dworcem Głównym.

 

– Wyjazd orszaku carskiego z terenu dworca kolejowego.

 

– Uroczystość powitania cara Rosji Mikołaja II przez cesarza Niemiec Wilhelma II przed dzisiejszą siedzibą Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

 

– Wizyta cara Mikołaja II na wrocławskim Rynku.

 

– Udekorowana ulica Świdnicka.

 

– Skrzyżowanie ulicy Świdnickiej i Podwala w czasie Dni Cesarskich.

 

– 4 września 1896 odbyło się odsłonięcie pomnika cesarza Wilhelma I.

 

W trakcie uroczystości powstał również jeden z pierwszych filmów nakręconych we Wrocławiu. Stworzył go operator firmy Lumière: François-Constant Girel. Otrzymał zadanie sfilmowania wizyty cesarza Niemiec Wilhelma II oraz cara Rosji Mikołaja II. Tak wygląda efekt jego pracy:

 

Więcej informacji o pomniku cesarza Wilhelma I oraz innych, nieistniejących już monumentach, które kiedyś upamiętniały poszczególne osoby na terenie Wrocławia, można znaleźć w poniższym artykule:

Pomniki we Wrocławiu, które zlikwidowano po II Wojnie Światowej.

 

Foto: Zbiory Fotopolska