W 1896 roku do Wrocławia przybył cesarz Niemiec Wilhelma II oraz car Rosji Mikołaj II. W trakcie wizyty władców, która odbyła się na początku września, miało miejsce odsłonięcie nieistniejącego już pomnika cesarza Wilhelma I. Monument znajdował się przy dzisiejszej ul. Świdnickiej, w miejscu dawnej III...