Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na wykonanie prac remontowych, renowacyjnych i konserwatorskich na fontannie „Szermierz” znajdującej się na placu Uniwersyteckim we Wrocławiu. W ramach prac wzmocnione zostanie m. in. dno fontanny.

W kwietniu 2021 roku przeprowadzono próby uruchomienia urządzenia, które wykazały nieszczelność dolnej misy fontanny. Wycieki wody były na tyle poważne, że niemożliwe było eksploatowanie fontanny. W związku ze znacznym stopniem zniszczenia misy, konieczne jest wykonanie kompleksowych napraw i prac konserwatorskich.

Zgodnie z zakresem zamówienia określonym w dokumentacji przetargowej, wybrany wykonawca będzie zobowiązany między innymi do:

  • demontażu płyt dennych fontanny, a następnie ustalenia sposobu wzmocnienia misy,
  • sprawdzenia instalacji zasilającej pompy wody, a także ich przebudowę w przypadku nieprawidłowych wyników pomiarów,
  • modernizacji iluminacji fontanny, jeżeli konieczny będzie remont płyty fundamentowej.

Nowa iluminacja powinna zostać zaprojektowania w technologii LED RGB z możliwością wysterowania każdej diody w innym kolorze. Sterowanie iluminacją będzie odbywać się z poziomu strony internetowej oraz urządzeń mobilnych.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 23 września 2022 r. o godzinie 9:00. Firma, która złoży najkorzystniejszą propozycję, będzie zobowiązana do realizacji zadania w ciągu dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu