Stworzenie parku na Muchoborze Wielkim to pomysł mieszkańców, którzy zgłosili go w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwające aktualnie przy ul. Kunickiego prace, opierają się w dużej mierze właśnie na projekcie WBO nr 232 z 2022 roku. Pierwszy etap zadania ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Urządzamy tereny zielone przy ul. Kunickiego na Muchoborze Wielkim. Już widać ścieżki i wykonawca zaczyna budowę szałasów z wikliny. Efekt, mamy nadzieję, będzie tak spektakularny, jak na nowym placu zabaw w parku Wschodnim – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Na terenie realizowanej już inwestycji, planowane jest stworzenia przestrzeni rekreacyjnej z równoczesnym wykorzystaniem naturalnych walorów tego miejsca. Mają powstać nowe alejki i plac zabaw, pojawi się również oświetlenie i elementy małej architektury.

Pierwszy etap prac ma zakończyć się planowo jeszcze w tym roku.

 

Foto: mat. Zielony Wrocław