W 2023 rozpoczną się prace, dzięki którym tereny zielone przy ulicy Kunickiego przejdą metamorfozę. W ramach zaplanowanej inwestycji powstanie tam park dostosowany do istniejących walorów przyrodniczych. Zagospodarowanie tego obszaru jest po części pomysłem mieszkańców, którzy zgłosili projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza postępowanie na urządzenie przestrzeni rekreacyjnej z równoczesnym wykorzystanie naturalnych walorów tego miejsca. Prace przewidziane są na nadchodzący rok. Muchoborzanie wiedzą, że pierwszym krokiem do jego zagospodarowania musi być stworzenie możliwości wejścia – sprzątanie rozpoczęliśmy już jakiś czas temu – informuje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Zielona inwestycja obejmuje wykonanie alejek parkowych, placu zabaw, ogrodów zabaw, oświetlenia południowej alejki, zdroju ulicznego, stref edukacyjnych, montażu elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, tablice i stojaki oraz wykonaniu nasadzeń zieleni. W ramach środków Funduszu Osiedlowego w 2023 r. planowana jest realizacja pierwszego etapu, a mianowicie wykonanie alejki wraz z oświetleniem w południowej części.

Na projekt WBO nr 232 – „Park przy ul. Kunickiego na Muchoborze Wielkim” głosowało ponad 4 tysiące osób, a szacunkowy koszt jego realizacji wynosi 1 mln złotych.

 

Wizualizacje: mat. ZZM Wrocław