Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął I etap Programu „Ochrona zabytków”. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazło się siedem zabytków z Wrocławia.

Celem programu „Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W tegorocznej edycji wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł otrzymały 444 projekty z całej Polski.

Wrocławskie projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

1. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku (XIV w.) – prace konserwatorskie elewacji korpusu wraz z kaplicą boczną etap VIII, kwota dofinansowania: 1 350 000,00 zł

2. Kościoł pw. św. Michała Archanioła (XIX w.): prace budowlano-konserwatorskie elewacji wschodniej wieży południowo-zachodniej – etap X, kwota dofinansowania: 260 000,00 zł

3. Cerkiew Katedralna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej stolarce okiennej – etap I, kwota dofinansowania: 120 000,00 zł

4. Kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie elewacji nawy głównej i naw bocznych – etap X, kwota dofinansowania: 400 000,00 zł

5. Kościół pw. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): remont pokrycia dachowego nawy bocznej i kruchty od strony północnej, kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

6. Kolegiata pw. Św. Krzyża i Św. Bartłomieja (1288-1350): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży północno-zachodniej, kwota dofinansowania: 330 000,00 zł

7. Kompleks Hali Stulecia, budynek „Pod Misiami” (1929 r.): prace konserwatorskie budynku, kwota dofinansowania: 220 000,00 zł.

8. Statek cumowany na Odrze, pchacz „Krab” (1968 r.): konserwacja i rewaloryzacja statku – pchacza „Krab”, kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Tekst: CWC
Foto: Zbiory Fotopolska