Wrocławska TORYwolucja, czyli modernizacja torowisk na terenie miasta, trwa już od 2019 r. Pod koniec każdego roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podsumowuje remonty, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także ogłasza planowane inwestycje. W 2023 roku wykonanych zostanie dziewięć priorytetowych zadań.

To nie był łatwy rok. Drożyzna i przerwane łańcuchy dostaw miały wpływ także na branżę torową. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji torowych  w tym roku. Mieszkańcom Wrocławia za wyrozumiałość i cierpliwość, radnym miejskim za fundusze, Prezydentowi Wrocławia, Jackowi Sutrykowi za ogromne wsparcie, a moim współpracownikom na czele z Damianem Talagą i naszym podwykonawcom za zaangażowanie i wykonaną pracę – podsumował 2022 rok prezes MPK, Krzysztof Balawejder.

W latach 2020-2022 udało się zrealizować wiele torowych inwestycji. Dwie z nich, rozpoczęte w minionym 2022 roku, będą kontynuowane – mowa o remoncie kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Ślężna oraz remoncie i przebudowie kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji prostownikowych „Biskupin”. Szczegółowa lista wykonanych przez MPK zadań znajduje się na poniższej grafice.

Jeżeli chodzi o plany na 2023 rok, wśród zadań określonych w ramach TORYwolucji znalazły się:

  • wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu placu Powstańców Wielkopolskich z ul. Trzebnicką oraz przebudowa połączenia z Zajezdnią Ołbin,
  • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z Dubois – rozjazdy w ul. Pomorską,
  • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z Małachowskiego,
  • modernizacja przejazdów na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Kwiską i ul. Małopanewską wraz z wymianą rozjazdu na wysokości Zajezdni nr V,
  • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Milenijną wraz z modernizacją przejazdu,
  • modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Legnickiej od ul. Zachodniej do ul. Niedźwiedziej,
  • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Szewskiej – rozjazd od strony ul. Krupniczej wraz z odcinkiem prostym od ul. Świdnickiej do ul. Szewskiej,
  • remont pięciu przejść dla pieszych.

Budżet na remonty w 2023 roku wynosi 82 mln złotych.

 

Foto/Grafiki: mat. MPK Wrocław