W poniedziałek (15 stycznia) ruszyła kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość tegorocznego WBO wynosi 33 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych, a 12 mln zł na realizację projektów osiedlowych. Głosowanie na projekty zakończy się 14 października 2024 roku.

Dzięki WBO na terenie miasta zrealizowanych zostało już wiele inwestycji, które ułatwiają, a także umilają życie mieszkańców. Poszczególne projekty dotyczą takich obszarów jak: zieleń/rekreacja, rewitalizacja, sport, place zabaw czy inwestycje piesze/rowerowe.

Do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 można zgłaszać projekty, które są zgodne z prawem i ogólnodostępne. Każdy, kto złoży projekt do WBO, staje się jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz kategoryzuje, czy jest to projekt osiedlowy, czy ponadosiedlowy. Każdy Lider może zgłosić dowolną liczbę projektów. Planowane inwestycje muszą być użyteczne i łatwe w obsłudze dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych.

W przypadku projektów osiedlowych, czyli dotyczących jednego osiedla, maksymalna wartość każdego z nich to 1 mln zł. Jeżeli chodzi o projekty ponadosiedlowe, wykraczające poza obszar jednego osiedla, maksymalna wartość każdego z nich to 3 mln zł.

Zwycięskie projekty zostaną wybrane w ramach głosowania mieszkańców.

Szczegółowy harmonogram WBO 2024 jest następujący:

  • składanie projektów: 15.01-19.02.2024
  • pierwszy etap oceny projektów: 20.02-31.05.2024
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 03.06.2024
  • konsultacje projektów: 03.06-01.07.2024
  • drugi etap oceny projektów: 02.07-21.08.2024
  • publikacja wyników drugiej oceny projektów: 22.08.2024
  • możliwość składania odwołań: 22.08-29.08.2024
  • publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach
  • głosowanie na projekty WBO 2024: 27.09-14.10.2024

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław