Ze względu na planowane rozpoczęcie ostatniego etapu remontu torowiska na skrzyżowaniu ulicy Kosmonautów i Kamiennogórskiej, od soboty (23 września) wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach poszczególnych linii tramwajowych. Jednocześnie trwają prace drogowe na ulicy Kosmonautów, w związku z którymi zmieni się organizacja ruchu dla kierowców.

Od soboty (23 września) tramwaje linii 3, 10 i 72 zostaną skrócone do pętli na Pilczycach.

Komunikacja zastępcza na Leśnicę

Na wyłączonym z komunikacji tramwajowej odcinku Pilczyce – Leśnica – Pilczyce komunikację zastępczą zapewnią autobusy linii 710, które będą kursowały w relacji Pilczyce – Leśnica – Pilczyce.

Linia będzie kursowała z częstotliwością co 7,5 minuty.

Bilety jednorazowe i okresowe w dniach 23-24 września

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 3, 10 lub 72 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 710. Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem,
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

Zmiana od 25 września

Po zdemontowaniu rozjazdów tymczasowych dla tramwajów na ulicy Kosmonautów, od poniedziałku (25 września) tramwaje linii 3, 10 i 72 powrócą na trasę do Leśnicy.

Kursy linii okresowej 710 zostaną zlikwidowane, a kursy linii nocnej 253 powrócą na swoją trasę przez ulicę Kamiennogórską, Małopolską, Wielkopolską i Złotnicką.

Zmiany dla kierowców od soboty (23 września)

Od soboty w obu kierunkach kierowcy będą jeździć północną jezdnią ulicy Kosmonautów. Wykonawca w najbliższych dniach planuje układać ostatnią warstwę masy bitumicznej na jezdni południowej. W weekend, wykorzystując czas związany z remontem MPK w innej lokalizacji, podbijemy też drugi raz torowisko tramwajowe – informują Wrocławskie Inwestycje.

 

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje