Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na realizację inwestycji w postaci parku kieszonkowego pomiędzy ulicami: Wincentego Stysia i Tadeusza Zielińskiego. Aktualny krajobraz tego miejsca przedstawiający bruk, asfalt i parkujące samochody, ma zamienić się w zieloną oazę, na terenie której pojawi się ponad tysiąc krzewów i mnóstwo traw ozdobnych.

Zadanie zostało podzielone na trzy części:

  • roboty budowlane, w ramach których wykonawca zrealizuje m. in. takie prace jak: rozbiórka nawierzchni betonowo-bitumicznej, regulacja wysokości krawężników od strony ulicy czy dostawa i montaż słupków przeszkodowych,
  • prace ogrodnicze polegające na wykonaniu nasadzeń: 1 365 sztuk krzewów (świdośliwa lamarcka, hortensja bukietowa, dereń rozłogowy „kelseyi”) oraz 975 szt. traw,
  • pielęgnacja gwarancyjna zieleni.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty w ramach przetargu do 27 marca 2023 roku. Park kieszonkowy powstanie w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Foto: mat. ZZM