„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

Od 19 grudnia 2019 roku Wrocławska Straż Miejska rozpoczęła działanie ANIMAL PATROL. Wyposażeni w terenowy samochód oraz specjalistyczny sprzęt, strażnicy będą docierali tam gdzie zwierzęta będą potrzebować pomocy. Zgłoszenia można dokonywać pod numer 986.

Strażnicy będą podejmować interwencję w przypadku zwierząt niebezpiecznych, bezpańskich i egzotycznych, a także dbać o dobre warunki, w jakich żyją zwierzęta gospodarskie we Wrocławiu. Straż Miejska będzie działać również w sytuacjach potrąceń zwierząt przez samochody – transportować ranne zwierzę i w razie potrzeby zaopatrywać rany. Potrąconym zwierzakom będzie również udzielana podstawowa pomoc psychologiczna.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: SM Wrocław