Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformował o podpisaniu umowy na remont jednej z najstarszych wrocławskich przepraw, a mianowicie Mostu Zwierzynieckiego. W najbliższym czasie wykonawca wybrany w ramach przetargu ma przedstawić harmonogram prac.

Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm Probudowa i Rotomat, które przeprowadzi remont o wartości 9,4 mln zł. Umowę na jego wykonanie podpisano w poniedziałek 9 sierpnia.

Prace w ramach planowanej inwestycji będą przeprowadzane bez wyłączenia obiektu z ruchu. Obejmą one m.in.:
– wymianę płyt chodnikowych,
– prace naprawcze elementów konstrukcyjnych – oczyszczenie, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków kamiennych wieżyc wykonanych z czerwonego piaskowca,
– odtworzenie powłok antykorozyjnych wszystkich elementów stalowych,
– renowację stylowych, ozdobnych lamp przymocowanych do konstrukcji mostu,
– przebudowę sieci wodociągowej i ciepłowniczej,
– demontaż nieczynnych kabli zasilających trakcję tramwajową,
– wymianę znaków żeglugowych na moście.

Ponadto odtworzona zostanie zabytkowa tablica z brązu w języku niemieckim, upamiętniająca zakończenie budowy mostu Zwierzynieckiego w 1655 r. Tuż przy niej pojawi się natomiast tablica z polskim tłumaczeniem.

Na podstawie badań stratygraficznych stalowych balustrad i części stalowej konstrukcji oraz ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ustalona zostanie również oryginalna kolorystyka Mostu Zwierzynieckiego, z uwzględnieniem zapisu w dokumentacji, który mówi o tym, że musi to być kolor żółty.

Prace mają się zakończyć w połowie 2022 roku.

 

Foto: ZDiUM Wrocław