Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę noclegowni z ogrzewalnią przy ul. L. Popielskiego na Księżu Wielkim. Zadanie ma zostać zrealizowane w trybie „projektuj i buduj”, zatem wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, a następnie do wykonania robót budowlanych. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia bieżącego roku.

Z nowej noclegowni będzie mogło skorzystać jednocześnie 80 osób. W parterowym budynku pojawi się 8 pomieszczeń noclegowych dla 10 osób każde, a dodatkowo: jadalnia/świetlica, pomieszczenie kuchenne, sala szkoleniowa, dyżurka opiekunów, pokój pracownika socjalnego, pomieszczenie depozytowe, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, magazyny, materacownia, pralnia z suszarnią oraz sanitariaty.

Co więcej, w ramach inwestycji powstanie izolatorium z gabinetem lekarskim, łaźnia oraz ogrzewalnia dla 50 osób, podzielona na osobne pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn.

Realizacja inwestycji będzie podzielona na 3 zadania:

  • opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej – do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  • wykonanie robót budowlano–montażowych – do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  • pielęgnacja zieleni – 36 miesięcy od zakończenia budowy.

Foto: zdjęcie poglądowe Pixabay