Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapowiada inwestycję, której celem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przemieszczających się w obrębie placu Powstańców Śląskich. Dwa przejścia dla pieszych w tej okolicy zostaną wyniesione, a przy ul. Zaporoskiej pojawi się przejazd dla rowerów.

Istniejące przejście łączące ul. Zaporoską z placem zostanie wyniesione i uzupełnione o przejazd rowerowy. Dodatkowo poprawimy geometrię drogi rowerowej przy wschodniej nitce ul. Zaporoskiej oraz wyznaczymy przejazd rowerowy przy przejściu przez nitkę zachodnią – wylicza ZDiUM.

Przy wylocie ul. Sudeckiej wymieniony zostanie fragment chodnika w pasie rozdziału, a przejście łączące ulicę z placem zostanie wyniesione. Przejście dla pieszych przez ul. Pretficza wyposażone zostanie natomiast w przejazd rowerowy. W ramach inwestycji pojawi się również nowe oświetlenie i odwodnienie drogowe.

Prace projektowe i drogowe będą realizowane w trybie „projektuj i buduj” i potrwają łącznie 8 miesięcy. Koszt inwestycji oszacowano na nieco ponad 800 tysięcy złotych. Zadanie będzie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu ruchu pieszego.

 

Foto: mat. ZDiUM