Latem 2021 roku operatorem kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej została spółka WCT Spartan. Wcześniej przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w ramach których zarówno mieszkańcy, jak i zainteresowane środowiska tenisowe zgłosiły swoje propozycje związane z zagospodarowaniem tego terenu. Na podstawie przekazanych uwag i propozycji stworzono nową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.

Osobom biorącym udział w konsultacjach zależało przede wszystkim na zachowaniu istniejącej zieleni, posadzeniu nowych drzew i krzewów oraz zadaszeniu kilku kortów. Ostatecznie teren zostanie zmodernizowany i przebudowany, lecz jego charakter pozostanie taki sam – nadal będzie miejscem przeznaczonym do treningu i gry w tenisa, a jednocześnie ogólnodostępnym terenem zieleni.

W ramach całej koncepcji planuje się:

  • modernizację istniejących kortów zewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz trybunami terenowymi,
  • budowę pięciu kortów o nawierzchni twardej, przykrytych lekką halą łukową o konstrukcji drewnianej,
  • rozbiórkę istniejącego budynku klubowego oraz budowę w jego miejsce nowego budynku kortowego z funkcją gastronomiczną i sanitarno-szatniową,
  • przebudowę nawierzchni ciągów jezdnych i pieszych oraz placu parkingowego,
  • zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Biorąc pod uwagę wynik konsultacji i głosy mieszkańców rozpoczęliśmy prace nad wizualizacją i stworzyliśmy koncepcję rozwoju terenu kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej, uwzględniając wszystkie możliwe do wdrożenia wnioski. W pierwszym etapie przykrytych zostanie pięć kortów tenisowych o nawierzchni twardej – mówi prezes Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan, Dariusz Kowalczyk. – Wybudowanie lekkiej hali o konstrukcji drewnianej w miejscu starego balonu umożliwi miłośnikom dyscypliny korzystanie z kortów również w okresie jesienno-zimowym. Dzięki temu obiekt stanie się całoroczny. Lekka drewniana konstrukcja hali będzie doskonale korespondowała z terenem, w którym będzie postawiona – dodaje Dariusz Kowalczyk.

Postawienie hali tenisowej zaplanowane jest na sezon jesienno-zimowy 2022/2023.

Kompleks przy ul. Pułtuskiej, składający się z 11 kortów w pięknej okolicy parku Południowego, ma ogromny potencjał, by doskonale służyć mieszkańcom. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy poszerzyć ofertę tenisowego Wrocławia o kolejne tereny, zwłaszcza tak atrakcyjnie. Mamy wydaną już decyzję o warunkach zabudowy w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie której zlecimy projekt. Zapewniam, że zachowamy w tym miejscu funkcje sportowo-rekreacyjne i nie jest planowana budowa hotelu oraz innych obiektów kubaturowych – podkreśla prezes Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan, Dariusz Kowalczyk.

 

Wizualizacje/Foto: WCT Spartan