Jak informowaliśmy dziś rano, 1 marca rozpoczęła się obowiązkowa deratyzacja we Wrocławiu. W związku z akcją, strażnicy miejscy prowadzą kontrole na terenie całego miasta.

Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości na których zlokalizowane są: sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie wraz z terenem ogródków gastronomicznych, budynki wielolokalowe podpiwniczone, komórki i pomieszczenia gospodarcze, podwórka i wiaty śmietnikowe.

 

Pierwsze kontrole wykazały niestety niedopełnienie obowiązków, w związku z czym cztery sklepy, zlokalizowane w centrum miasta otrzymały mandaty w wysokości 500 zł.

Rozpoczyna się deratyzacja we Wrocławiu.

Foto: Straż Miejska Wrocław