Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapowiada inwestycję, której celem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przemieszczających się w obrębie placu Powstańców Śląskich. Dwa przejścia dla pieszych w tej okolicy zostaną wyniesione, a przy ul. Zaporoskiej pojawi się przejazd dla rowerów.