Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez wrocławskiego przewoźnika, Zarząd MPK Wrocław podpisał porozumienie z dwoma reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w MPK Wrocław. Efektem tej współpracy będzie wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o 800 zł na osobę. Wyższe pensje będą wypłacane od 1 kwietnia 2024 roku.