Ze względu na zły stan techniczny mostu Piaskowego, w lutym bieżącego roku wprowadzono ograniczenie tonażowe na przeprawie. Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zanim jednak dojdzie do generalnego remontu konstrukcji, przeprowadzony zostanie pilny remont nawierzchni.

Pierwsze wzmianki o moście Piaskowym pochodzą z XII wieku, czyli z okresu średniowiecza. Wtedy była to drewniana przeprawa, która niestety uległa zniszczeniu w XV wieku. Jednoprzęsłowa nitowana żelazna konstrukcja mostu według projektu Ernsta Ubera powstała natomiast w 1861 r., zatem w tym roku most Piaskowy kończy już 162 lata. Obecnie przeprawa jest już mocno wyeksploatowana i przeznaczona do remontu kapitalnego, co jest spowodowane m. in. ruchem tramwajowym w ciągu ostatnich 30 lat.

Obecnie stan nawierzchni mostu jest na tyle zły, że konieczny jest pilny remont.

W najbliższy weekend zacznie się remont podbudowy torowiska na m. Piaskowym. Z tymi pracami nie możemy czekać do planowanego w najbliższych latach poważnego remontu konstrukcji. Utrzymanie przejezdności torowiska wymaga pilnej interwencji już teraz. Dlatego razem z kolegami z MPK Wrocław już w najbliższą sobotę rozpoczniemy roboty. Prace będą polegały na rozbiórce nawierzchni torowiska w kierunku pl. Bema. Usuniemy zarówno kostkę, jak i torowisko na połowie jezdni – wyjaśnia ZDiUM.

Remont rozpocznie się w sobotę (24 czerwca) i potrwa do 28 lipca. W związku z planowanym rozpoczęciem prac, zawieszony zostanie ruch samochodowy i tramwajowy. Ruch rowerowy będzie się odbywał w obu kierunkach na niezajętej części jezdni, natomiast ruch pieszy będzie się odbywał bez żadnych zmian.

Zmiany w rozkładach MPK

W związku z remontem wprowadzone zostaną zmiany tras linii tramwajowych 8, 9, 11, 17 i 23.

Tramwaje linii 8 jadące z Tarnogaju w kierunku Karłowic zostaną skierowane objazdem od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki, ulicę Łokietka i Chrobrego do placu Powstańców Wielkopolskich.

W kierunku przeciwnym, tj. z Karłowic do Tarnogaju, tramwaje pojadą objazdem od placu Powstańców Wielkopolskich przez ulicę Chrobrego, Łokietka, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok i Teatralną do ulicy Kołłątaja.

Tramwaje linii 9 kursować będą objazdem w obu kierunkach od placu Dominikańskiego przez plac Społeczny, most Pokoju, ulicę Wyszyńskiego do ulicy Sienkiewicza.

Tramwaje linii 11 jadące w kierunku pętli „Kowale” zostaną skierowane objazdem od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Drobnera do placu Bema. W kierunku przeciwnym, tj. z pętli „Kowale” do pętli „Grabiszyńska (Cmentarz)”, tramwaje pojadą objazdem od placu Bema przez ulicę Sienkiewicza, Wyszyńskiego, most Pokoju, plac Społeczny do placu Dominikańskiego.

Tramwaje linii 17 kursujące do pętli Sępolno zostaną skierowane objazdem od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Drobnera do placu Bema. W kierunku przeciwnym, tj. do pętli „Klecina”, tramwaje pojadą objazdem od placu Bema przez ulicę Drobnera, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok do placu Teatralnego.

Tramwaje linii 23 kursować będą objazdem w obu kierunkach od placu Dominikańskiego przez plac Społeczny, most Pokoju, ulicę Wyszyńskiego, Sienkiewicza do placu Bema.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu