Kładka nad fosa miejską, łącząca bulwar biegnący wzdłuż ul. Włodkowica z ul. Podwale, była ostatni raz remontowana w latach 2009-2011. Aktualnie jej konstrukcja znów wymaga odnowienia.

Wrocławski ZDiUM ogłosił w ostatnim czasie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej poprawy stanu technicznego kładki św. Antoniego. Firmy chętne na opracowanie projektu kładki mogą składać oferty do piątku 9 października.

 

Wytyczne odnośnie dokumentacji projektowej zostały szczegółowo określone. Firma, która zwycięży przetarg będzie zobowiązana do przygotowania projektu uwzględniającego m.in. inwentaryzację wszystkich elementów drewnianych konstrukcji kładki, wymianę ośmiu drewnianych słupów, będących podporami kładki, wymianę balustrad oraz wszystkich zgnitych i zmurszałych elementów drewnianych.

Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana do połowy grudnia 2020.

Tekst: CWC

Foto: Zbiory Fotopolska