Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej, na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu. W ramach planowanej inwestycji w torowisku powstanie buspas, który ułatwi podróżowanie komunikacją zbiorową na wspomnianym odcinku.

Jak można przeczytać w Opisie Przedmiotu Zamówienia: „Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę niezabudowanego torowiska tramwajowego z niezbędną infrastrukturą. W ramach przebudowy torowiska niezbędnej przebudowie podlegać będą kolidujące sieci uzbrojenia podziemnego, peron przystankowy oraz budowa i rozbudowa Miejskich Kanałów Technologicznych, oraz Kanalizacji Sygnalizacji Ulicznej, łącząc istniejącą sieć MKT i KSU w obszarze al. Armii Krajowej oraz ul. Kamiennej i ul. Hubskiej.”

Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana do zaprojektowania m. in.:

  • dwutorowej trasy autobusowo-tramwajowej o długości ok. 160 metrów,
  • przebudowy trakcji tramwajowej w obszarze skrzyżowań z al. Armii Krajowej i ul. Kamienną o długości ok. 270 metrów,
  • przystanków tramwajowych na peronie,
  • rozbudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej,
  • przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych,
  • budowy kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenia i zagospodarowania terenów zielonych.

Oferty w ramach przetargu można składać do 14 marca 2022 roku, do godziny 9:00. Wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Foto: Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk
Mapy: Wrocławskie Inwestycje