Wykonanie nasadzeń i prac ogrodniczych w północnej część pasa drogowego pl. Staszica – od ul. Łowieckiej do wjazdu na Dworzec Nadodrze, to jeden z etapów projektu „Zielone Nadodrze” zgłoszonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie, w ramach I etapu inwestycji, na pl. Staszica pojawi się 29 drzew, prawie 100 krzewów, ponad 1000 bylin i trawy.

– Potrzebujemy zieleni i drzew w naszym codziennym życiu. Nadodrze to osiedle w samym centrum miasta. Kamienice i podwórka od kilku lat podlegają rewitalizacji, jednak części wspólne – jakimi są zieleńce, skwery i chodniki – niestety są w większości zniszczone – tak uzasadniali zgłoszony do WBO projekt mieszkańcy Nadodrza.

Przetarg na to zadanie zakończył się 26 maja bieżącego roku. Roboty budowlane i prace ogrodnicze, które prowadzi już wybrany wykonawca, obejmą budowę chodników z płyt kamiennych w miejscach istniejących przedeptów, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, a także założenie i odtworzenie trawnika wraz z montażem ekranów korzeniowych i barierek trawnikowych. Wysiana zostanie również łąka kwietna.

I etap inwestycji ma planowo zakończyć się jesienią.

 

Foto/Wizualizacja: mat. ZZM Wrocław