Wykonanie nasadzeń i prac ogrodniczych w północnej część pasa drogowego pl. Staszica – od ul. Łowieckiej do wjazdu na Dworzec Nadodrze, to jeden z etapów projektu „Zielone Nadodrze” zgłoszonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie, w ramach I etapu inwestycji, na pl. Staszica pojawi się 29...