Wykonanie nasadzeń i prac ogrodniczych w północnej część pasa drogowego pl. Staszica – od ul. Łowieckiej do wjazdu na Dworzec Nadodrze, to jeden z etapów projektu „Zielone Nadodrze” zgłoszonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Przetarg dotyczący tego zadania zakończył się w piątek (26 maja).

Potrzebujemy zieleni i drzew w naszym codziennym życiu. Nadodrze to osiedle w samym centrum miasta. Kamienice i podwórka od kilku lat podlegają rewitalizacji, jednak części wspólne – jakimi są zieleńce, skwery i chodniki – niestety są w większości zniszczone. Dodatkowo nasze osiedle jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych, jeśli chodzi o smog. Dodanie zieleni na nasze ulice sprawi, że osiedle będzie przyjaźniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. Drzewa neutralizują zanieczyszczenia powietrza, latem zacieniają jezdnię, obniżają temperaturę, co nie tylko pomaga utrzymać w dobrym stanie asfalt, ale wpływa też na oszczędność energii w klimatyzowanych samochodach – tak uzasadniali zgłoszony do WBO projekt mieszkańcy Nadodrza.

Pomysł został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do realizacji. Roboty budowlane i prace ogrodnicze, które przeprowadzi wybrany wykonawca, obejmą budowę chodników z płyt kamiennych w miejscach istniejących przedeptów, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, a także założenie i odtworzenie trawnika wraz z montażem ekranów korzeniowych i barierek trawnikowych.

W sumie, w ramach I etapu inwestycji, na pl. Staszica pojawi się 29 drzew, prawie 100 krzewów, ponad 1000 bylin i trawy. Termin składania ofert w ramach przetargu upłynął w piątek (26 maja). Po wyborze najkorzystniejszej z nich oraz podpisaniu umowy, wybrana firma będzie zobowiązana do wykonania wszystkich prac w ciągu 3 miesięcy.

 

Foto/Wizualizacja: mat. ZZM Wrocław