Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na rewitalizację fragmentu linii kolejowej 308 z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Remont tego odcinka trasy otwiera możliwości powrotu pociągów do Karpacza, ponieważ to właśnie w Mysłakowicach linia 340 zaczyna swój bieg w kierunku miasta u stóp Śnieżki.

– Sukcesywnie realizujemy nasz projekt rewitalizacji linii kolejowych. Odcinek liczy prawie 10 km. Na rewitalizację tej linii otrzymaliśmy jako samorząd województwa ponad 21 mln zł z Polskiego Ładu. Firma wyłoniona w przetargu na wykonanie niezbędnych prac rewitalizacyjnych będzie mieć 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przejmowanie i uruchamianie kolejnych tras ma dla nas ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w różnych częściach województwa, ale ma również pozytywny wpływ na rozwój turystyki w regionie. Już wkrótce kolej pasażerska po ponad 20 latach wróci do Karpacza – tak jak obiecaliśmy – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Licząca 26 kilometrów linia 308, jednotorowa i niezelektryfikowana, ma duże znaczenie dla rozwoju regionalnego. Mieszkańcy tej części Dolnego Śląska często mówią o problemach wynikających z braku dostępu do kolei. Odcinek Mysłakowice – Ogorzelec wyłączony został z ruchu osobowego w 1986 roku, a trasa Jelenia Góra – Mysłakowice – Karpacz – w 2001 roku.

Remont umożliwi kursowanie pociągów z prędkością 60km/h i będzie obejmował nie tylko tory, ale także przystanki i znajdujące się w przebiegu linii obiekty takie jak tunel czy wiadukty. Dodatkowo na przystankach będą zamontowane wiaty, ławeczki, stojaki dla rowerów, oświetlenie oraz monitoring.

– Zależy nam na sprawnym i solidnym przeprowadzeniu tej inwestycji dlatego w przetargu będą mogły wystartować firmy, które mają doświadczenie i w ciągu ostatnich 5 lat wykonały minimum jedno zadanie polegające na rewitalizacji, modernizacji, budowie lub też przebudowie linii kolejowej, o wartości minimum 5 milionów złotych brutto – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Pierwszym krokiem będzie wyremontowanie ok. 10-kilometrowego odcinka Jelenia Góra – Mysłakowice, natomiast kolejnym – remont niespełna 7-kilometrowego fragmentu trasy Mysłakowice – Karpacz.

 

Źródło/Foto: mat. prasowe UMWD