Kładka łącząca bulwar biegnący nad fosą wzdłuż ul. Pawła Włodkowica z ul. Podwale zostanie odbudowana. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg, w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 3 kwietnia bieżącego roku.

Pierwsza odbudowa drewnianej kładki została zrealizowana po wojnie, a mianowicie w 1948 roku. Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1985 oraz 2011. Teraz przyszedł czas na ponowne, gruntowne prace.

27 czerwca 2022 roku na kładkę runął potężny konar, w wyniku czego uszkodzona została konstrukcja przeprawy. Aby szczegółowo sprawdzić stan kładki, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zlecił wykonanie ekspertyzy, która ostatecznie wykazała konieczność całkowitej rozbiórki. W związku z tym przeprawa zostanie zdemontowana, a następnie odbudowana od podstaw.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszt inwestycji szacowany jest na 3 mln złotych.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu